Symptomen - Afwijkingen

Eetproblemen zoals moeite met kauwen, proppen voer maken, aan één kant eten, het hoofd scheef houden bij het kauwen, langzaam-, niet- of nauwelijks eten kunnen er op wijzen dat je paard een gebitsprobleem heeft. Ook lichaamlijke symptomen zoals conditieverlies, vermagering, verandering in de vacht, bloedingen in de mond, zwellingen aan het hoofd, stinken uit de mond en pijn aan het hoofd bij het aanraken wijzen dikwijls op een probleem in de mond.

Daarnaast kunnen ook rijtechnische problemen vaak ontstaan door een gebitsprobleem, zoals het schudden van het hoofd, sterren kijken of te diep lopen, niet aan het bit willen lopen, het bit vastpakken, het bit ontwijken of een verkeerde stelling bij een wending. Komen één of meerdere van deze genoemde klachten bij je paard voor en is voor jou de oorzaak (nog) niet bekend, neem dan eens contact op met een paardentandarts.

Als eigenaar kun je zelf je paard goed observeren of het niet de klachten vertoont zoals hier boven beschreven.

  • Je kunt het hoofd met 2 handen tegelijk afvoelen door voor je paard te gaan staan en te voelen of de kauwspieren symmetrisch zijn op het voorhoofd, en op de wangen.
  • Je kunt ook voelen of het paard nergens afwijkend op reageert bij aanraking en lichte druk.
  • Door te kijken en te luisteren tijdens het eten kun je waarnemen of je paard een malend geluid laat horen, eenzijdig kauwt, knoeit enz.
  • Verder kun je je paard beoordelen op exterieur, het paard moet er goed uitzien met een mooie aaneengesloten glanzende vacht.

Relatie Bitten en Gebitten

Net als hoefverzorging is gebitsverzorging nodig voor het welbevinden van uw paard.

Voorkomen is beter dan genezen. Als je je paard minimaal 1 x per jaar laat controleren voorkom je gebitsproblemen.